Français   עברית  
Peony
עיצוב אירועים ומשתלת אדמוניות -קסם האדמונית
עיצוב אירועים ומשתלת אדמוניות -קסם האדמונית


מועד הקטיף אצלנו - מדצמבר עד פברואר     

בחורף (בלבד) ניתן לקנות דליים פורחים בתיאום מראש:

דליים לשתילה כדאי לקנות מנובמבר עד ינואר אחרי קירור.

אם שותלים בגובה של פחות מ-400 מטר - יש לשים את הכתר חודשיים במקרר בכל 

סתיו/חורף ב 4 מעלות פחות או יותר.

לשתול ב-30% צל ובקרקע מנוקזת היטב.


                         


קובץ מצורף: אדמונית החורש (הטבעית)

HOME | THE NURSERY | ABOUT US | PLANT CATALOG | GALLERY | ARTICLES | LINKS | CONTACT US